We check, pack and supply roses

WK 48, VERANDERING

Simon; “Het beleid voor klokaanvoer moet strakker”

We hebben momenteel bezoek van een echtpaar dat we kennen uit ons Naivasha tijdperk. Ongeveer 35 jaar geleden was hij de manager van een grote kwekerij die alles naar de veiling stuurde. Ik was manager van een grote kwekerij die alles rechtstreeks verkocht. Zij zijn via bloemen in Ethiopië, Zimbabwe, Zambia en India, 15 jaar geleden terecht gekomen in de wijnsector in Zuid-Frankrijk.

Puur vanwege het toeval dat de Tour de France in hun dorp moest overnachten, hebben we elkaar weer gevonden. Op bezoek in Zuid-Frankrijk zijn we op de hoogte van alle ins en outs van de wijnsector gebracht. De teelt, het restaurant, de enorme opslag met vaten, de flessen en niet te vergeten verschillende labels. Ik weet dat iedereen weleens van een klein kasteeltje en een eigen wijn droomt. Wij in ieder geval wel.

Nu zijn zij bij ons op bezoek in een week waarin er van alles gebeurt. Veel mensen denken te weten wat je moet doen. Ik moet altijd lachen bij de kreet ’marktgericht telen’.  Het toppunt was marktgericht veredelen. Dat betekent in de rozenwereld 10 jaar van tevoren bepalen wat moeder de vrouw leuk gaat vinden. Wij zijn in dat opzicht ouderwets. Wij telen wat op dat moment goed in de markt ligt en proberen dat beter te doen dan wie dan ook.

Voor ons heeft een jaar 365 dagen. We weten dat sommige weken beter zijn dan andere. Afgelopen week was er een onduidelijk tekort aan rozen, prijzen gingen door het dak. Vorig jaar zelfde tijd was er een overvloed.

Wat ik wil zeggen: met al onze moderne middelen, e-mail, internet, webshop, FloraMondo et cetera is er gewoon niemand die het weet. Wij kregen nog bezoek van FloraHolland op de tuin. Ik probeerde uit te leggen dat er bezuinigd moet worden en gestopt dient te worden met alle randactiviteiten. Daar zijn de klanten van de veiling veel beter in.

De veiling moet zich concentreren op beter en efficiënter, vooral op logistiek gebied. En het beleid voor klokaanvoer moet strakker. Het moet weer een eer worden om op de klok aan te voeren, want kweker en koper kunnen niet zonder. Dat is afgelopen week weer bewezen.

Mijn vriend uit Zuid-Frankrijk maakt dit allemaal mee en zegt: ’Simon er is in al die jaren nog niets veranderd.’

Bron: Vakblad voor de bloemisterij
www.vakbladvoordebloemisterij.nl

 we check, pack and supply roses

Tel: +31 (0)297 368 066