We check, pack and supply roses

ONZE EIGEN KLOK

wk 50, Connect de grootste vijand van de klok

Simon, hè hè,  het gaat er dan toch van komen: onze eigen klok

Hè hè, ja hoor, het gaat er dan toch van komen: onze eigen klok. Het kan toch niet zo zijn dat een biermagnaat, die ook af en toe een paar karren voor de klok zet, bepaalt wat goed is om de klok te versterken? Trouwe aanvoerders zijn het via de FPC Roos met medewerking van veilingmeesters eens geworden over hoe de klok versterkt kan worden. Dan moet het toch appeltje-eitje zijn om een nieuw traject in te gaan? Nee dus bij Royal FloraHolland. De veiling roept om vernieuwen, maar blijft het liefst bij het oude en verhoogt alleen de commissies. Wij noemen dat het paard achter de wagen spannen.

Ik verwacht dat bij een sterkere klok het aanbod en de vraag op de klok jaarlijks met 5 tot 10% groeien. Want heel veel kwekers moeten dan keuzes maken en bijna niemand kan zonder de veilingklok. Denk alleen maar eens aan al de kwekers die de klok gebruiken voor prijszetting van hun directe handel. Zij hebben geen andere keuze dan een trouwe aanvoerder te worden.

De handel is hier ook bij gebaat. Zij hebben maar een punt om hun bloemen te kopen: DE KLOK. Vraag en aanbod komen op één plek samen. Het kan weer, maar we moeten wel strikte regels invoeren. Laat dat maar aan de FPC over, de jongens van de praktijk. Het is nooit verstandig om het beleid in de veilingtoren te maken. We weten inmiddels allemaal dat Connect de grootste vijand is van de klok. Die twee gaan niet samen. Het is tijd om keuzes te maken.

Als we het een aantal jaren geleden, niet eens waren met het veilingbeleid dan gingen we de vloer op en werd er met karren gegooid. Als een kweker niet paste in het regelmatige patroon dan ging zijn kar om. Er werd toen wel geluisterd naar de karrengooiers. Tegenwoordig is het lastig, want de karren staan te dicht opgesteld en we moeten daarom wat anders verzinnen. Dat is simpel: klok(ken) voor de trouwe aanvoerders en een klok voor de jongens die er af en toe gebruik van willen maken. Ik denk dat we dan binnen een week alles hebben opgelost en iedereen blij is.

Wat zal de handel cq kopers gaan genieten, want daar doen we het voor: makkelijker, beter en overzichtelijker zonder verrassingen. En als dit dan de prijs ten goede komt, hebben we er allemaal profijt van.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij
www.vakbladvoordebloemisterij.nl

 we check, pack and supply roses

Tel: +31 (0)297 368 066